VSDX Extension: vad öppnas

Idag ska vi prata om vad VSDX-formatet är, än hur man öppnar det och hur man arbetar med det. Det handlar om Visio-teckningsfiler. De fick det här formatet från 2013-versionen.

definition

vsdx än öppen
Till att börja med, låt oss titta på det faktum att en sådan förlängningVSDX, än att öppna dessa filer kommer vi att berätta för dig senare. Detta format används för ritningar som innehåller makron. Filerna som skapas i enlighet med standarden Open Packaging Conventions består av XML-komponenter som finns i ZIP-arkivet.

Lösning från Microsoft

öppna vsdx-filen
Så, för att förstå vad är materialet VSDX,än att öppna den och hur man arbetar med det, hjälper Visio-programmet. Detta är en kontorsapplikation för företagsgrafik från Microsoft Corporation. Samtidigt är omfattningen av denna lösning extremt varierad. Microsoft Visio är ett bekvämt och enkelt verktyg som gör att du kan göra preliminär analys av information och utveckla skisser för framtida projekt. Denna lösning är implementerad i 3 versioner. Standard innehåller verktyg som låter dig skapa diagram för visuell representation av information om projekt, processer och personer. Professional är utformad speciellt för proffs. Enterprise NetworkTools Edition har ytterligare verktyg för att dokumentera nätverket, samt skapa nätverksdiagram. Som nämnts ovan kan du öppna en VSDX-fil med Visio, men dessutom stödjer programmet många olika format. Visualisering av information utförs genom användning av olika former som är grupperade efter kategori. När användaren väljer en mall för ett visst tema fyller systemet automatiskt i sidopanelen med siffror, sannolikheten att använda dem i detta fall är högst. Det finns också ytterligare en särskild kategori i gränssnittet. Det kallas "Express figures". Den innehåller de objekt som oftast används i dokumentet. Visio används ofta för att bättre visualisera information som mottas från externa källor: SQL, SharePoint Server, MS Access, MS Excel.

Alternativa lösningar

vsdx-förlängning än öppen
Förstå vad VSDX är än att öppnadetta format och hur man arbetar med det, kommer också att hjälpa till med applikationer Nektony VSD Viewer (för iPad och iPhone) och LibreOffice. Vi kommer inte att dö på lösningar för mobila enheter, så låt oss fortsätta med den direkta beskrivningen av det andra programmet. LibreOffice är programvara som gör att du kan bearbeta grafik, presentationer, databaser, kalkylblad och texter. Detta paket stöder många språk, det kan användas fritt för olika ändamål. Funktionerna i ansökan är jämförbara med liknande kommersiella program, så denna lösning kan betraktas som ett alternativ som är värd dem. Paketet innehåller program för att lösa olika uppgifter. Draw gör att du kan skapa och redigera illustrationer, ritningar, logotyper och flödesschema. Lösningen gör det möjligt att utarbeta dokument, samt arbeta med diagram och ritningar. Impress är en applikation för redigering och skapande av presentationer. Med det här verktyget kan du även utveckla webbsidor och bildspel. Lösningens gränssnitt är intuitivt. Nu vet du att du representerar filer i VSDX-formatet, än att öppna dem och hur man arbetar med dem.

</ p>
gillade:
0
Relaterade artiklar
Filer med SWF-tillägget - vad ska du öppna och hur
PRN-format: hur öppnas sådana filer?
ACCDB: hur man öppnar en fil
Än att öppna NEF och för vilka filer av detta är nödvändiga
Än att öppna TGA-filer
Extension odt - vad är det och vad för?
SKP: än att öppna en fil?
Vilket program ska du öppna EML-formatet?
Filförlängningssidor: Vad ska man öppna?
Populära inlägg
upp